CURSURI ACREDITATE ANC

DEFINIRE. BENEFICII. ACTIVITATE.

business, lady, woman

Consilier Vocațional – COR 242315

office business meeting, business meeting, meeting

Trainer – Formator – COR 242401

work, office, team

Specialist în Life/Business/Corporate Coaching - COR 242412

woman, work, office

Consilier pentru Dezvoltare Personală - COR 242324

adresă

Str. Alexandru Constantinescu nr. 53

123456 București

telefon direct

0748 512 370

Cursuri acreditate anc

Atinge excelența în viață

Participarea la astfel de cursuri vă permite dezvoltarea abilităților și îmbogățirea cunoștințelor.Un alt avantaj al diplomelor acreditate de A.N.C. este acela că puteți profesa pe baza lor, în domeniul în care v-ați instruit.

În România, conform legii, formarea profesională a adulților se desfășoară sub supravegherea Autorității Naționale pentru Calificãri (A.N.C.). Aceasta are o serie de atribuții, dintre care menționăm coordoonarea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã a adulților și elaborarea metodologiilor și instrumentelor necesare implementãrii Cadrului național al calificãrilor și formãrii profesionale continue. 

Succesul înseamnă a continua când ceilalţi renunţă.

beneficii cursuri acreditate anc

Evoluează conștient!

adresă

Str. Alexandru Constantinescu nr. 53

123456 București

telefon direct

0748 512 370

ACTIVITATE ÎN CADRUL CURSURILOR

ANC

adresă

Str. Alexandru Constantinescu nr. 53

123456 București

telefon direct

0748 512 370

” Evoluează conștient și permanent pentru a atinge excelența
pentru tine însuți și pentru cei din jurul tău.”

Program: 09:00 - 19:00

Malvina Roșu - Vicepreședinte APCCG